miercuri, 6 iunie 2018

TICĂLOŞIA SUPREMĂ A gUVERNULUI dĂNCILĂ

Aflăm ceea ce părea evident că urmează ca să se întâmple, după cum o arătau de ceva vreme mai multe semne, fie de la PSD, fie de la ALDE. Ne amintim şi de şicanarea experţilor veniţi să facă evaluarea in situ ... 
Nişte căcăcioşi cu o justificare imbecilă au oprit pe ultimii paşi cursul dosarului Roşiei Montane către înscrierea în lista patrimoniului mondial pentru că înscrierea nu avea nicio emoţie căci exista deja recomandarea favorabilă. Se poate spune că fusese recunoscută valoarea universală din punct de vedere tehnic, trebuia doar validarea politică. 

Nu înscrierea în lista patrimoniului mondial este ceea ce împiedică exploatarea de la Roşia Montană sau ceea ce ar putea să constituie vreun motiv de despăgubiri ficţionale de care se tem zdrenţele astea care se pretind Guvernul României. Chiar dacă nu se înscrie Roşia în UNESCO WHL, tot nu se poate face legal exploatarea prevăzută de aventurierii care au profitat în urmă cu mulţi ani de mizeria umană a mediului politic şi administrativ care a dus la conceperea acestei mişcări în totala daună a intereselor naţionale. Nu se poate pentru că aşa zice Legea minelor (85/2003) la articolul 11:

Art. 11. - (1) Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, precum şi instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.
(2) Excepţiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu avizul autorităţilor competente în domeniu şi cu stabilirea de despăgubiri şi alte măsuri compensatorii.


În mod evident, excepţiile de care se vorbeşte la alin. 2) nu se pot aplica monumentelor istorice din moment ce pentru acestea legea spune că nu pot fi desfiinţate, pentru asta ar fi nevoie de procedură d edeclasare care nu face nicidecum obiectul despăgubirilor sau al hotărârilor guvernului. Iar în lista monumentelor, la judeţul Alba, perimetrele de la Roşia Montană sunt acoperite de raze de câte 2 km la Roşia sau la Orlea, în listă fiind poziţiile de la nr. 140 până 146 ce exclud activitatea minieră preconizată. Deci lucrurile sunt clare de mai multă vreme, Roşia Montană fiind prezentă în lista monumentelor istorice încă de dinaintea legii minelor. Anexa Legii 5/2000, a secţiunii zonelor protejate din cadrul planului de amenajare a teritoriului naţional o dovedeşte.


Rezultă că există o ticăloşie pe termen lung, care ar avea în vedere tocmai ideea că declasarea respectivă ar fi posibilă. Este limpede că o astfel de declasare ar fi practic imposibilă fără o ruşine internaţională majoră dacă situl ar fi inclus şi în lista patrimoniului mondial. Dacă articolul pe care l-am citat (https://www.g4media.ro/exclusiv-guvernul-dancila-a-stopat-procedura-de-includere-a-rosiei-montane-in-patrimoniul-unesco.html) are informaţia corectă, atunci ceea ce a făcut actualul ministru al culturii este o mârşăvie. 

Guvern de zdrenţe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu